μεσοκυττάριοι χώροι

Στη βοτανική, εννοούνται οι χώροι που παρεμβάλλονται μεταξύ των φυτικών κυττάρων και εξυπηρετούν την ανταλλαγή αερίων κατά τις λειτουργίες της φωτοσύνθεσης, της αναπνοής και της διαπνοής. Οι μ.χ. είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι στο παρέγχυμα των φυτών, με μέγιστη ανάπτυξη στο χλωρέγχυμα, όπου συντελείται η φωτοσύνθεση· στο μεσόφυλλο, για παράδειγμα, που ανήκει στο χλωρέγχυμα, οι μ.χ. μπορεί να καταλαμβάνουν έως και το 70% του συνολικού όγκου του ιστού. Υπάρχουν δύο ειδών μ.χ.: οι σχιζογενενείς και οι λυσιγενείς. Οι πρώτοι είναι αποτέλεσμα διαχωρισμού των τοιχωμάτων δύο γειτονικών κυττάρων, ενώ οι δεύτεροι προκύπτουν με διάλυση ολόκληρων κυττάρων. Ένας τρίτος τρόπος σχηματισμού μ.χ., συναντάται σε φυτά που διαβιούν σε εδάφη πλημμυρισμένα με νερό και φτωχά σε οξυγόνο· οι χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου ενεργοποιούν το ένζυμο κυτταρινάση, το οποίο ευνοεί την υδρόλυση της κυτταρίνης και, κατά συνέπεια, την αποικοδόμηση των τοιχωμάτων των κυττάρων, με αποτέλεσμα στη θέση τους να δημιουργούνται μ.χ.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • χώρος — Για τη στοιχειώδη γεωμετρία, χ. είναι μια αυτονόητη έννοια και αποτελείται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι δυνατόν να τοποθετηθούν νοερά τα άλλα, επίσης αυτονόητα, γεωμετρικά στοιχεία: σημεία, ευθείες, επίπεδα. Τα σύγχρονα όμως μαθηματικά… …   Dictionary of Greek

  • ιστολογία — Κλάδος της ανατομικής που ασχολείται με τη μελέτη των ιστών (επιθηλιακός, νευρικός, μυϊκός, συνδετικός και υγροί ιστοί αίμα και λέμφος). Πρακτικά η ι. επεκτείνει την έρευνά της έως τα κύτταρα, αλλά το κεφάλαιο της κυτταρολογίας, λόγω της συνεχούς …   Dictionary of Greek

  • ρητινοφόροι αγωγοί — Οι εσωτερικοί εκκριτικοί σχηματισμοί, με τους οποίους μεταφέρεται η ρητίνη, όπως συμβαίνει στα κωνοφόρα. Αποτελούν τμήμα των εκκριματοφόρων αγωγών, οι οποίοι είναι είτε σχιζογενείς είτε λυσιγενείς μεσοκυττάριοι χώροι, οι οποίοι σχηματίζονται… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.